XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D 30 ngày

Xem thêm:
XSMAX3D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D ngày 24/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00591MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
768 699Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 88
032 122
440 557
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 84
907 472
896 939
462 517
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 175
129 896
747 476
208 295
479 234
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 56

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 436

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,091
XS Max 3D 30 ngày

2. XS Max 3D ngày 22/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00590MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 47
715 925Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 91
287 333
165 771
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 100
128 486
125 443
414 475
Giải ba
10tr: 21
Giải tư (KK)
100K: 86
216 680
310 780
577 347
348 135
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 50

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 305

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,101
XS Max 3D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D ngày 20/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00589MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 34
473 304Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 77
175 029
682 822
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 164
778 050
011 675
910 917
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 171
997 108
902 094
122 258
321 412
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 39

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 472

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,300
XS Max 3D 100 ngày

4. XS 3D và 3D+ ngày 17/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00588MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 50
979 886Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 104
259 959
515 473
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 59
847 804
769 403
060 855
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 115
723 208
501 785
318 381
245 510
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 23

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 369

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,823
XS Max 3D 10 ngày

5. XS Max 3D ngày 15/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00587MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 29
441 498Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 84
494 381
121 561
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 85
400 134
765 961
487 459
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 147
200 075
710 549
158 016
057 206
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 269

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,155
XS Max 3D 200 ngày

6. XS Max 3D ngày 13/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00586MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 48
038 398Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 69
750 435
846 046
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 119
398 944
120 732
956 441
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 182
162 577
515 680
777 799
372 501
Giải tư (KK)
5tr: 11

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 46

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 439

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,381

7. XS Max 3D ngày 10/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00585MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
821 057Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 76
824 839
293 507
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 72
847 605
873 220
086 877
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 125
859 550
896 449
394 356
967 297
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 78

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 218

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,276

8. XS Max 3D ngày 08/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00584MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 26
746 674Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 82
912 442
506 112
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 126
231 842
836 761
379 381
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 153
168 571
444 892
654 098
698 823
Giải tư (KK)
5tr: 14

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 280

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,531

9. XS Max 3D ngày 06/03 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00583MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 83
663 032Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 76
928 952
599 518
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 154
261 048
256 974
052 051
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 192
048 959
501 019
134 459
407 153
Giải tư (KK)
5tr: 10

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 46

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 481

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,514

10. XS Max 3D ngày 03/03 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00582MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 30
311 544Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 73
861 308
217 867
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 95
576 766
526 103
583 915
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 148
945 613
466 215
453 484
868 109
Giải tư (KK)
5tr: 8

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 31

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 308

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,412

11. XS Max 3D ngày 01/03 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00581MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 30
951 271Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 79
176 901
777 306
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 82
748 434
262 498
536 748
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 119
692 008
481 386
733 938
731 759
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 20

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 262

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,972

12. XS Max 3D ngày 27/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00580MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 52
845 763Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 114
946 956
216 284
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 158
959 833
551 708
081 434
Giải ba
10tr: 6
Giải tư (KK)
100K: 207
303 879
165 535
652 652
755 939
Giải tư (KK)
5tr: 16

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 44

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 474

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,256

13. XS Max 3D ngày 24/02 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00579MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 20
704 151Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 123
533 101
123 441
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 110
634 457
037 533
652 802
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 253
664 960
371 458
924 520
602 578
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 33

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 265

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,276

14. XS Max 3D ngày 22/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00578MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 22
728 489Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 83
392 313
486 843
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 81
862 262
883 990
664 905
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 115
521 561
235 205
937 310
344 224
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 14

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 431

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,937

15. XS Max 3D ngày 20/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00577MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 43
303 782Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 121
597 738
647 578
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 159
129 189
563 486
367 706
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 166
677 227
702 279
376 799
596 077
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 51

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 495

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,731

16. XS Max 3D ngày 17/02 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00576MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 18
385 805Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 45
877 431
931 057
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 100
394 982
737 120
120 418
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 106
470 989
215 718
485 879
574 745
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 267

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,862

17. XS Max 3D ngày 15/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00575MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 50
439 981Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 92
685 679
225 512
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 108
245 579
411 776
553 627
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 145
681 407
904 041
822 256
228 857
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 36

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 451

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,340

18. XS Max 3D ngày 13/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00574MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 49
947 403Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 140
842 484
177 588
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 147
261 942
723 975
703 727
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 211
101 333
648 182
312 878
069 884
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 39

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 404

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 5,130

19. XS Max 3D ngày 10/02 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00573MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 108
475 768Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 91
629 141
215 099
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 122
125 549
226 145
329 480
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 148
843 023
584 314
892 758
888 907
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 62

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 422

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,166

20. XS Max 3D ngày 08/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00572MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 23
512 340Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 97
427 102
453 174
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 102
218 338
106 080
815 884
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 197
566 494
907 248
295 945
379 188
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 45

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 329

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,297

21. XS Max 3D ngày 06/02 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00571MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 72
110 956Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 116
587 491
111 360
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 136
030 126
577 991
507 443
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 182
449 088
190 032
915 631
952 514
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 40

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 534

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,457

22. XS Max 3D ngày 03/02 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00570MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 16
400 549Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 125
429 136
068 988
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 100
147 701
327 236
759 250
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 190
794 270
171 517
183 932
056 996
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 288

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,436

23. XS Max 3D ngày 01/02 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00569MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 38
337 643Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 62
421 793
807 416
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 138
250 505
830 968
563 291
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 141
989 966
681 533
471 614
825 516
Giải tư (KK)
5tr: 35

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 59

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 304

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,258

24. XS Max 3D ngày 30/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00568MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 52
646 126Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 123
607 247
967 643
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 147
618 598
657 192
483 200
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 183
002 348
741 334
868 307
976 459
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 641

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,914

25. XS Max 3D ngày 27/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00567MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 48
266 763Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 81
307 079
978 859
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 132
508 532
929 791
209 585
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 177
814 703
857 755
054 616
627 936
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 32

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 448

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,103

26. XS Max 3D ngày 25/01 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00566MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 62
251 743Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 97
973 111
374 626
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 103
217 359
744 565
755 021
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 126
998 585
703 176
880 368
895 492
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 27

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 412

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,918

27. XS Max 3D ngày 23/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00565MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 21
185 775Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 72
048 621
553 663
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 65
002 065
087 718
975 800
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 179
786 289
931 239
713 195
807 936
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 47

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 341

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,256

28. XS Max 3D ngày 20/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00564MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 85
255 538Đặc biệt
1tỷ: 1
Giải nhì
350K: 76
731 462
776 882
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 151
359 746
913 516
691 444
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 203
044 271
544 599
338 259
878 291
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 940

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,208

29. XS Max 3D ngày 16/01 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00563MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 93
498 368Đặc biệt
1tỷ: 5
Giải nhì
350K: 67
397 862
509 007
Giải nhì
40tr: 1
Giải ba
210K: 190
766 586
939 060
685 634
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 164
812 970
808 116
612 547
887 281
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 45

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 702

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,509

30. XS Max 3D ngày 13/01 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00562MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 43
595 678Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 79
415 586
162 258
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 239
264 002
233 222
464 346
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 160
303 587
331 905
151 889
517 625
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 34

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 396

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,589
Hiện thêm kết quả

Về XSMAX3D 30 ngày liên tiếp

XSMAX3D 30 ngày hay KQXSMAX3D 30 ngày liên tiếp là 30 kết quả xổ số Max 3D của 30 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Tư, 22/03)

KQXS MAX 3D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan