XSKT Bạch thủ Soi CẦU
Hôm nay:
Hôm qua:
Đóng

XỔ SỐ MAX 3D 90 ngày

Xem thêm:
XSMAX3D 10 ngày   30 ngày   90 ngày   100 ngày   200 ngày
 

1. Xổ số Max 3D ngày 24/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00617MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 28
014 964Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 50
933 244
410 730
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 80
091 329
797 358
905 551
Giải ba
10tr: 3
Giải tư (KK)
100K: 110
351 420
168 500
588 891
004 539
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 20

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 234

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,888
XS Max 3D 30 ngày

2. XS Max 3D ngày 22/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00616MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 38
669 339Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 91
985 236
583 309
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 138
930 297
468 006
432 910
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100K: 191
999 742
825 895
998 395
388 472
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 51

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 517

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,371
XS Max 3D 90 ngày

Tin XS điện toán

3. KQXS Max 3D ngày 19/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00615MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 41
812 779Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 62
092 873
406 438
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 70
970 446
586 142
705 408
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 109
757 073
386 617
962 930
502 501
Giải tư (KK)
5tr: 9

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 28

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 420

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,424
XS Max 3D 100 ngày

4. XS 3D và 3D+ ngày 17/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00614MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 46
888 412Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 71
865 369
686 240
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 210
212 679
885 254
782 834
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 134
548 273
703 063
103 108
973 163
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 292

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,114
XS Max 3D 10 ngày

5. XS Max 3D ngày 15/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00613MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 52
543 744Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 111
942 486
203 092
Giải nhì
40tr: 21
Giải ba
210K: 138
048 818
920 226
140 216
Giải ba
10tr: 4
Giải tư (KK)
100K: 180
473 866
105 805
302 351
246 743
Giải tư (KK)
5tr: 2

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 56

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 436

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,384
XS Max 3D 200 ngày

6. XS Max 3D ngày 12/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00612MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 46
324 152Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 56
330 899
802 115
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 99
695 138
585 776
588 161
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 133
431 617
329 847
058 790
565 644
Giải tư (KK)
5tr: 4

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 22

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 383

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,732

7. XS Max 3D ngày 10/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00611MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 16
641 670Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 42
293 620
085 571
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 139
444 076
567 048
552 717
Giải ba
10tr: 7
Giải tư (KK)
100K: 106
283 702
934 628
129 029
781 124
Giải tư (KK)
5tr: 5

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 29

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 251

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,855

8. XS Max 3D ngày 08/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00610MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 33
517 550Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 98
101 951
842 520
Giải nhì
40tr: 30
Giải ba
210K: 106
906 871
076 824
790 443
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 143
630 987
532 352
280 102
504 733
Giải tư (KK)
5tr: 6

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 75

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 400

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 4,301

9. XS Max 3D ngày 05/05 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00609MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 20
449 966Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 56
940 850
133 979
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 114
276 065
136 533
383 369
Giải ba
10tr: 2
Giải tư (KK)
100K: 159
244 384
329 307
739 438
047 231
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 25

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 341

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,218

10. XS Max 3D ngày 03/05 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00608MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 27
118 004Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 48
482 505
307 706
Giải nhì
40tr: 2
Giải ba
210K: 73
461 940
180 698
275 628
Giải ba
10tr: 1
Giải tư (KK)
100K: 78
124 454
016 392
972 248
735 671
Giải tư (KK)
5tr: 3

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 13

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 262

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,580

11. XS Max 3D ngày 01/05 (Thứ Hai)

Max 3DKỳ MT: #00607MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 41
206 245Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 85
692 314
108 336
Giải nhì
40tr: 3
Giải ba
210K: 126
644 536
244 028
749 155
Giải ba
10tr: 5
Giải tư (KK)
100K: 175
911 447
862 677
406 706
500 159
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 33

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 495

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,630

12. XS Max 3D ngày 28/04 (Thứ Sáu)

Max 3DKỳ MT: #00606MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 74
097 467Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 57
693 719
986 035
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 129
929 999
670 411
240 259
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 112
394 487
670 093
693 736
999 417
Giải tư (KK)
5tr: 1

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 33

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 282

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 2,905

13. XS Max 3D ngày 26/04 (Thứ Tư)

Max 3DKỳ MT: #00605MAX 3D+
Trúng giảiKết quảTrúng giải
Giải nhất
1tr: 43
786 066Đặc biệt
1tỷ: 0
Giải nhì
350K: 59
779 294
349 471
Giải nhì
40tr: 0
Giải ba
210K: 138
279 876
428 752
934 653
Giải ba
10tr: 0
Giải tư (KK)
100K: 133
510 377
198 294
414 236
700 356
Giải tư (KK)
5tr: 7

Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên

Giải năm
1tr: 35

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất

Giải sáu
150K: 311

Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư

Giải bảy
40K: 3,296

Về XSMAX3D 90 ngày liên tiếp

XSMAX3D 90 ngày hay KQXSMAX3D 90 ngày liên tiếp là 90 kết quả xổ số Max 3D của 90 lần quay gần đây nhất. Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Max 3D

Tiện ích hay về xổ số

XS hôm qua (Thứ Tư, 24/05)

KQXS MAX 3D THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011
  liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan